Thu vien anh ke go takg41
Hình ảnh: Bộ kệ gỗ TAKG4.1 được đặt tại căn phòng nghe nhạc của anh Việt Dũng – Hà Nội
Thu vien anh ke go takg41 - 1
Hình ảnh: Bộ kệ gỗ TAKG4.1 được đặt tại căn phòng nghe nhạc của anh Việt Dũng – Hà Nội
thu vien anh ke go takg03
Hình ảnh mẫu kệ gỗ TAKG03 tại nhà anh Trần Hải – Quảng Trị
Kệ Gỗ TAGV02
Hình ảnh: Bộ kệ gỗ hai tầng TAGV02 được sử dụng trong các phòng nghe nhạc tại nhà anh Hoàng
Kệ Gỗ TAGV02
Hình ảnh: Bộ kệ gỗ TAGV02 tại nhà anh Hoàng HN rất đẳng cấp và chuyên nghiệp